voorjaarsdagen'14

2014 Info Practicum DANS tijdens Voorjaarsdagen 2014

Practicum Anatomie vrijdag 18 april
“Anatomische aspecten van het MaagDilatatie Volvulus Syndroom”

Liesbeth Dingboom & Tanja Hoekstra-Kraak

Waarom deze cursus voor paraveterinairen/dierenartsassistentes?

Een hond die in de praktijk wordt aangeboden met een maagtorsie (Maagdilatatie Volvulus Syndroom, MDVS) is voor dierenartsen en assistentes een spannende aangelegenheid. Vlot en adequaat handelen is een vereiste om blijvende schade te voorkomen want de patiënt verkeert al snel in een slechte gezondheidstoestand en hoe sneller er wordt ingegrepen hoe beter de overlevingskansen zijn. De dierenartsassistentes kunnen een cruciale rol spelen om een goede afloop te bewerkstelligen.

Daartoe is kennis en inzicht in de anatomie van de hond van essentiëel belang:
· om makkelijk te communiceren met de dierenarts zodat adequate assistentie bij de chirurgische ingreep kan worden verleend, tevens voor betere communicatie met de eigenaren van patiënten
· om de juiste benadering van het dier voor paraveterinaire handelingen als b.v. het geven van injecties/aanleggen van infuus en bloedafname te kunnen beredeneren en/of te begrijpen
· om meer plezier te beleven aan je professionele omgang met de dieren, omdat je meer over ze weet

Tijdens deze cursus, zullen wij middels een presentatie en demonstratie in preparaten (van een hond met normale ligging van de maag en een hond met MDVS) en aan de hand van een model inzicht verschaffen in de bij MDVS betrokken structuren in de buikholte, en over het ontstaan ervan, waarbij wij uiteraard ook meteen een aantal andere belangrijke organen/structuren in de buik zullen laten zien.
Tevens gaan wij in op alle verdere anatomische aspecten die van belang zijn bij MDVS, zoals b.v.: in welk bloedvat leg je infuus aan en waarom juist daar, keuze voor de juiste maagsonde ed.

Voor dit practicum is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb