Wie zijn wij?

Voordat wij, Liesbeth Dingboom en Tanja Hoekstra-Kraak, ons ieder persoonlijk voorstellen volgt hier onze "grootste gemeenschappelijke deler":

Wij hebben beiden zo'n 18 jaar met groot enthousiasme gewerkt als dierenarts/Universitair Docent bij de afdeling Anatomie & Fysiologie van het departement Pathobiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Het was onze taak om:

  • -nieuw- onderwijs, toegespitst op geldende eindtermen, te ontwikkelen/schrijven
  • hoorcolleges, werkcolleges, snijpractica te geven
  • zelfstudieopdrachten en  keuzevakken te begeleiden
  • tentamenvragen en responsievragen op te stellen
  • practicumresponsies te organiseren en voor te bereiden 
  • schriftelijk en mondeling tentamens en practicumresponsies af te nemen
  • tentamens na te kijken

Wij hebben hierdoor een gedegen inhoudelijke kennis en inzicht in de veterinaire anatomie, maar we weten ook goed welke eisen er gesteld worden aan studenten om met goed gevolg hun tentamens/practicumresponsies af te leggen.

 

En ja............we hebben beiden een teckel............... 

Maak jouw eigen website met JouwWeb